Χειροτεχνικά νέα
 
Τίτλος:Χειροτεχνικά νέα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Χειροτεχνικά νέα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1976
τεύχος 1
1977
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου