Χάρτινη πλατεία : Το περιοδικό της βιβλιοπαρέας
 
Τίτλος:Χάρτινη πλατεία : Το περιοδικό της βιβλιοπαρέας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Χάρτινη πλατεία : Το περιοδικό της βιβλιοπαρέας
Δημοσίευση:Αθήνα : Σ. Πατάκης Α.Ε.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1999
τεύχος 14
1999
τεύχος 14
Πλήρης
Μέλος Δικτύου