Φιλολογική φωνή
 
Τίτλος:Φιλολογική φωνή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φιλολογική φωνή
Δημοσίευση:Αίγιο : Ανδρικόπουλος Γιάννης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Παράρτημα λόγου, τέχνης, ιστορίας της εφημερίδας "Φωνή της Αχαΐας"
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1977
τόμος 4
τεύχος 5
1981
τόμος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου