Τώρα : Πολιτική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Τώρα : Πολιτική επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τώρα : Πολιτική επιθεώρηση
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Αγγέλου, Ι.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εκδότης, διευθυντής: Αγγέλου Ι.
Ιδιοκτήτης: Καρκαγιάννης Α.
Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
[δεν αναφέρεται]
τεύχος 4-5
[δεν αναφέρεται]
τεύχος 4-5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου