Τα Τρόπαια
 
Τίτλος:Τα Τρόπαια
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα Τρόπαια
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος Τροπαιατών
Δημοσίευση:Αθήνα : Σύλλογος Τροπαιατών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1978
τεύχος 6
1983
τεύχος 19
Πλήρης
Μέλος Δικτύου