Τετράδιο : Περιοδικό ιστορίας, τέχνης και γραμμάτων
 
Τίτλος:Τετράδιο : Περιοδικό ιστορίας, τέχνης και γραμμάτων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τετράδιο : Περιοδικό ιστορίας, τέχνης και γραμμάτων
Δημοσίευση:Αθήνα : Λαδής Φώντας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1975
τεύχος 17
1975
τεύχος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου