Τετράδιο : Δελτίο επικοινωνίας Σχολής Μωραΐτη
 
Τίτλος:Τετράδιο : Δελτίο επικοινωνίας Σχολής Μωραΐτη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τετράδιο : Δελτίο επικοινωνίας Σχολής Μωραΐτη
Δημοσίευση:Αθήνα : Σχολή Μωραΐτη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1990
τεύχος 1
1995
τεύχος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου