Τα Τετράδια της Π.Π.Κ.
 
Τίτλος:Τα Τετράδια της Π.Π.Κ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα Τετράδια της Π.Π.Κ.
Δημοσίευση:Αθήνα : Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση (Π.Π.Κ.)
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1986
τεύχος 1
1996
τεύχος 5
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου