Το Ταξίδι : Τουριστική και ταξιδιωτική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Το Ταξίδι : Τουριστική και ταξιδιωτική επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Ταξίδι : Τουριστική και ταξιδιωτική επιθεώρηση
Δημοσίευση:Αθήνα : Δουλγεράκης Μιχάλης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1975
τεύχος 35
1975
τεύχος 36
Πλήρης
Μέλος Δικτύου