Ταξιδεύοντας : Ταξίδια, λαογραφία, τουρισμός
 
Τίτλος:Ταξιδεύοντας : Ταξίδια, λαογραφία, τουρισμός
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ταξιδεύοντας : Ταξίδια, λαογραφία, τουρισμός
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικαί Εκδόσεις Ε.Π.Ε.
Δημοσίευση:Αθήνα : Καβαθά Σόφη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1978
τεύχος 4
1978
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου