Συνεπάρματα : Μαθητικό περιοδικό σχολείων Δ.Ε., πανδωδεκανησιακό μαθητικό περιοδικό
 
Τίτλος:Συνεπάρματα : Μαθητικό περιοδικό σχολείων Δ.Ε., πανδωδεκανησιακό μαθητικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συνεπάρματα : Μαθητικό περιοδικό σχολείων Δ.Ε., πανδωδεκανησιακό μαθητικό περιοδικό
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Συνεπάρματα : πανδωδεκανησιακό μαθητικό περιοδικό
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Σύνδεσμος Φιλολόγων Δωδεκανήσου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2006
τεύχος 6
2006
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου