Το Στίγμα : Πολιτική έκδοση για την αριστερή σκέψη και δράση
 
Τίτλος:Το Στίγμα : Πολιτική έκδοση για την αριστερή σκέψη και δράση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Στίγμα : Πολιτική έκδοση για την αριστερή σκέψη και δράση
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Το Στίγμα : πολιτική έκδοση για την κομουνιστική ανανέωση
Δημοσίευση:Αθήνα : "Το Στίγμα" Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2000
τεύχος 1
2003
τεύχος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου