Στίγμα : Χιώτικο περιοδικό
 
Τίτλος:Στίγμα : Χιώτικο περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Στίγμα : Χιώτικο περιοδικό
Δημοσίευση:Χίος : Μουτσάτσος Γ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1987
τεύχος 1
1988
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου