Το Σταυροδρόμι
 
Τίτλος:Το Σταυροδρόμι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Σταυροδρόμι
Δημοσίευση:Γιάννενα : Μάνθος Νίκος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1982
τεύχος (Νο 1)
1982
τεύχος (Νο 1)
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1982
τεύχος 2
1983
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου