Σοσιαλιστικό βήμα : Έκδοση σοσιαλιστικής σκέψης και πολιτικής
 
Τίτλος:Σοσιαλιστικό βήμα : Έκδοση σοσιαλιστικής σκέψης και πολιτικής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σοσιαλιστικό βήμα : Έκδοση σοσιαλιστικής σκέψης και πολιτικής
Δημοσίευση:Αθήνα : Σωμερίτης Στρατής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Επιτροπή διεύθυνσης: Κυριακόπουλος Ευάγγελος …[κ.ά.]
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1977
τεύχος 13-14
1977
τεύχος 13-14
Πλήρης
Μέλος Δικτύου