Σειρήνες των Κυκλάδων : Περιοδικό για τις Κυκλάδες
 
Τίτλος:Σειρήνες των Κυκλάδων : Περιοδικό για τις Κυκλάδες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σειρήνες των Κυκλάδων : Περιοδικό για τις Κυκλάδες
Δημοσίευση:Αθήνα : Κ. Βασταρδής, Ε. Πανταζή Ο.Ε.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1997
τεύχος 1
1998
τεύχος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου