Ρόδακας
 
Τίτλος:Ρόδακας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ρόδακας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Λύκειο Ελληνίδων Παιανίας
Δημοσίευση:Παιανία : Λύκειο Ελληνίδων Παιανίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1991
τεύχος 3
1993
τεύχος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου