Ρασίν
 
Τίτλος:Ρασίν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ρασίν
Παράλληλος κύριος τίτλος:Racine
Δημοσίευση:Ιωάννινα : Σύλλογος "Παλαιοί Μαθηταί και Φίλοι του Γαλλικού Ινστιτούτου Ιωαννίνων" / "Anciens Eleves et ames de l' Institut francais de Jannina"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1997
τεύχος 1
1997
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου