Ο Πυρσός : Νεανικό & μαθητικό περιοδικό των Εκπαιδευτηρίων "Απόστολος Παύλος"
 
Τίτλος:Ο Πυρσός : Νεανικό & μαθητικό περιοδικό των Εκπαιδευτηρίων "Απόστολος Παύλος"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο Πυρσός : Νεανικό & μαθητικό περιοδικό των Εκπαιδευτηρίων "Απόστολος Παύλος"
Δημοσίευση:Κόρινθος : "Κοινωνική Προσπάθεια" Σ.Α.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2012
τεύχος 59(108)
2015
τεύχος 80(126)
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου