Προβλήματα εκκλησιαστικά, κοινωνικά
 
Τίτλος:Προβλήματα εκκλησιαστικά, κοινωνικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Προβλήματα εκκλησιαστικά, κοινωνικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κίνηση για τη Νεότητα
Δημοσίευση:Αθήνα : Πυρουνάκης Γ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1981
τόμος 2
τεύχος 1
1982
τόμος 2
τεύχος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου