Πρεβεζάνικοι αντίλαλοι
 
Τίτλος:Πρεβεζάνικοι αντίλαλοι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρεβεζάνικοι αντίλαλοι
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αδελφότητα Πρεβεζάνων Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Δράκος Γιάννης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2007
τεύχος 116
2007
τεύχος 116
Πλήρης
Μέλος Δικτύου