Πολιτιστική πράξη : Έκδοση μορφωτικής & κοινωνικής έρευνας
 
Τίτλος:Πολιτιστική πράξη : Έκδοση μορφωτικής & κοινωνικής έρευνας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτιστική πράξη : Έκδοση μορφωτικής & κοινωνικής έρευνας
Δημοσίευση:Πειραιάς : Κουκολιάς Νίκος Χρ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εκδότης, διευθυντής: Κουκολιάς Νίκος Χρ.
Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1993
τεύχος 13
1993
τεύχος 14
Πλήρης
Μέλος Δικτύου