Πολιτιστική : Επιθεώρηση τέχνης
 
Τίτλος:Πολιτιστική : Επιθεώρηση τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτιστική : Επιθεώρηση τέχνης
Δημοσίευση:Αθήνα : Στεμνής Αντώνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Έκδοση, διεύθυνση: Στεμνής Αντώνης
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1985 1986 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1984
τεύχος 4
1984
τεύχος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου