Πολικός
 
Τίτλος:Πολικός
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολικός
Δημοσίευση:Αθήνα : [Φαλτάιτς Μάνος]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Φαλτάιτς Αναστασία, Μάνος Φαλτάιτς … [κ.ά.]
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1997
τεύχος 117
1997
τεύχος 117
Πλήρης
Μέλος Δικτύου