Πνευματικοί ορίζοντες : Καλλιτεχνική, επιστημονική και λογοτεχνική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Πνευματικοί ορίζοντες : Καλλιτεχνική, επιστημονική και λογοτεχνική επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πνευματικοί ορίζοντες : Καλλιτεχνική, επιστημονική και λογοτεχνική επιθεώρηση
Δημοσίευση:Κέρκυρα : Μαθητές των Γυμνασίων Κερκύρας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1965
τόμος 1
τεύχος 1
1966
τόμος 1
τεύχος 7-8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου