Πνευματική πορεία : Λογοτεχνικό περιοδικό
 
Τίτλος:Πνευματική πορεία : Λογοτεχνικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πνευματική πορεία : Λογοτεχνικό περιοδικό
Δημοσίευση:Πειραιάς : Γιατράκος Δημ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1955
τεύχος 11
1956
τεύχος 15
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου