Πλώρη
 
Τίτλος:Πλώρη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πλώρη
Δημοσίευση:Βόλος : Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Γατζέας "Ο Τίμιος Σταυρός"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1996
τεύχος 1
2002
τεύχος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου