Πίσω από το παραπέτασμα : Διαφωτιστικόν περιοδικόν
 
Τίτλος:Πίσω από το παραπέτασμα : Διαφωτιστικόν περιοδικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πίσω από το παραπέτασμα : Διαφωτιστικόν περιοδικόν
Δημοσίευση:Αθήνα : Εταιρία Ελληνικών Εκδόσεων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1951
τεύχος 1
1993
τεύχος 11
Πλήρης
Μέλος Δικτύου