Περίτεχνο : Περιοδικό για τον πολιτισμό
 
Τίτλος:Περίτεχνο : Περιοδικό για τον πολιτισμό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Περίτεχνο : Περιοδικό για τον πολιτισμό
Πνευματική Υπευθυνότητα:DI & DA Ε.Π.Ε.
Δημοσίευση:Αθήνα : Δαλδάκη Γεωργία [διευθύντρια έκδοσης]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1999 2000 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1999
τεύχος 4
1999
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου