Το Περιοδικό : Ενημερωτικό δελτίο
 
Τίτλος:Το Περιοδικό : Ενημερωτικό δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Περιοδικό : Ενημερωτικό δελτίο
Δημοσίευση:[Πάτρα] : Πανεπιστήμιο Πατρών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1987
τεύχος 1
1987
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου