Περιοδικό
 
Τίτλος:Περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Περιοδικό
Δημοσίευση:Αθήνα : Λάλας Θ., Τσιμπούλης Β.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:[Διμηνιαίο]
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1980
τεύχος 1
1980
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου