Πειραματικό Βήμα
 
Τίτλος:Πειραματικό Βήμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πειραματικό Βήμα
Δημοσίευση:Μυτιλήνη : Μαθητικό συμβούλιο Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης "Γιάννης και Αριστείδης Δελής"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1997
τεύχος 7
1999
τεύχος 16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου