Παρουσία
 
Τίτλος:Παρουσία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παρουσία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ένωση Φοιτητών-Σπουδαστών Νομού Σερρών
Δημοσίευση:Σέρρες : Μπουφίδης Στέλιος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1975
τεύχος 3
1975
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου