Παράδοση
 
Τίτλος:Παράδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παράδοση
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης UNESCO -Β
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου