Παράδοση : Περιοδικό ορθοδόξου ζωής, λόγου και τέχνης
 
Τίτλος:Παράδοση : Περιοδικό ορθοδόξου ζωής, λόγου και τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παράδοση : Περιοδικό ορθοδόξου ζωής, λόγου και τέχνης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1977 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1977
τόμος 1
τεύχος 1
1993
τόμος 2
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου