Όριον : Περιοδικό για Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία
 
Τίτλος:Όριον : Περιοδικό για Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Όριον : Περιοδικό για Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εκδοτική Δωριεύς Μ.Ε.Π.Ε.
Δημοσίευση:Καλαμάτα : Κοτσωνής Χρίστος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2008
τεύχος 1
2011
τεύχος 30
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου