Ορθοδοξία και παιδεία : Επιστημονική έκδοση θεολογικού και συναφούς περιεχομένου
 
Τίτλος:Ορθοδοξία και παιδεία : Επιστημονική έκδοση θεολογικού και συναφούς περιεχομένου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ορθοδοξία και παιδεία : Επιστημονική έκδοση θεολογικού και συναφούς περιεχομένου
Δημοσίευση:Αθήνα : Παναγόπουλος Νεκτάριος Δ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2002
τεύχος 1
2003
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου