ΟΠΑ news : Εφημερίδα
 
Τίτλος:ΟΠΑ news : Εφημερίδα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΟΠΑ news : Εφημερίδα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2015
τεύχος 4
2015
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου