Οδοιπόρος : Μαθητικό περιοδικό
 
Τίτλος:Οδοιπόρος : Μαθητικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Οδοιπόρος : Μαθητικό περιοδικό
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Μαθητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Μ.Ε.Ε.)
Δημοσίευση:Αθήνα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Οδοιπόρος : Ανεξάρτητο έντυπο στην υπηρεσία του μαθητικού κινήματος
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1971
τεύχος 4
1976
τεύχος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου