Νεοχωρίτικα νέα : Ενημερωτική και πολιτιστική έκδοση
 
Τίτλος:Νεοχωρίτικα νέα : Ενημερωτική και πολιτιστική έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νεοχωρίτικα νέα : Ενημερωτική και πολιτιστική έκδοση
Δημοσίευση:Αθήνα : Σύλλογος των Απανταχού Νεοχωριτών Υπάτης "Η Οίτη"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1989
τεύχος 17
1995
τεύχος 23
Πλήρης
Μέλος Δικτύου