Νέος πρωτοπόρος : Περιοδικό για νέους και νέες
 
Τίτλος:Νέος πρωτοπόρος : Περιοδικό για νέους και νέες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νέος πρωτοπόρος : Περιοδικό για νέους και νέες
Δημοσίευση:Αθήνα : Ξένου Ελένη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1980
τεύχος 2
1980
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου