Νεανικοί στόχοι : Μαθητικό περιοδικό
 
Τίτλος:Νεανικοί στόχοι : Μαθητικό περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νεανικοί στόχοι : Μαθητικό περιοδικό
Δημοσίευση:Αθήνα : Ανάγνος Δ. … [κ.ά.]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1987
τεύχος 2
1988
τεύχος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου