Νέα Ιωνία : Ενημερωτική έκδοση
 
Τίτλος:Νέα Ιωνία : Ενημερωτική έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νέα Ιωνία : Ενημερωτική έκδοση
Πνευματική Υπευθυνότητα:Δήμος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
Δημοσίευση:[Νέα Ιωνία Μαγνησίας] : Δήμος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1994 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου