Τα Νέα βιβλία : Περιοδικό κριτικής και βιβλιογραφίας
 
Τίτλος:Τα Νέα βιβλία : Περιοδικό κριτικής και βιβλιογραφίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα Νέα βιβλία : Περιοδικό κριτικής και βιβλιογραφίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Μαράντος Σ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1965
τεύχος 15
1965
τεύχος 19-20
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου