Μικρά αγωνιστικά φύλλα
 
Τίτλος:Μικρά αγωνιστικά φύλλα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μικρά αγωνιστικά φύλλα
Δημοσίευση:Αθήνα : Πυρουνάκης Γεώργιος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Έκδοση, διεύθυνση: Πυρουνάκης Γεώργιος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1977
τεύχος 2
1979
τεύχος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου