Μεταπολιτιστική
 
Τίτλος:Μεταπολιτιστική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μεταπολιτιστική
Δημοσίευση:Αθήνα : Ασπρογέρακα-Γρίβα Αγγελική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1992
τεύχος 1(20)
1992
τεύχος 1(20)
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1992
τεύχος 1 (20)
1992
τεύχος 1 (20)
Πλήρης