Μεσσηνιακά ιατρικά χρονικά
 
Τίτλος:Μεσσηνιακά ιατρικά χρονικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μεσσηνιακά ιατρικά χρονικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας
Δημοσίευση:Καλαμάτα : Μούντανος Ιωάννης Γ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2002
τόμος 1
τεύχος 1
2005
τόμος 4
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου