Μεσογειακή αλληλεγγύη
 
Τίτλος:Μεσογειακή αλληλεγγύη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μεσογειακή αλληλεγγύη
Δημοσίευση:Αθήνα : Βάβαλης Πέτρος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1979
τεύχος 38-40
1982
τεύχος 79-80
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου