Μακεδονικά και θρακικά φύλλα : Φιλολογία, λαογραφία, μουσικολογία
 
Τίτλος:Μακεδονικά και θρακικά φύλλα : Φιλολογία, λαογραφία, μουσικολογία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μακεδονικά και θρακικά φύλλα : Φιλολογία, λαογραφία, μουσικολογία
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : [χ.ό.]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1946
τεύχος 1
1946
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου