Μακεδονικά θέματα
 
Τίτλος:Μακεδονικά θέματα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μακεδονικά θέματα
Δημοσίευση:Αθήνα : Τμήμα Έρευνας Προβλημάτων Β. Ελλάδος του Συνδέσμου Θεσσαλονικέων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1978
τεύχος 5
1978
τεύχος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου